Installation av kakel

Nu håller vi på att återställa ett badrum efter en vattenskada. En del av den typ av arbeten vi på Essde kontinuerligt åtar oss.