AVFALLSKVARN

Det ultimata köksredskapet

AVFALLSKVARNENS FÖRDELAR

Oavsett om du är ett enskilt hushåll, en bostads-rättsförening, bor i en hyresgästförening eller är ett förvaltnings/byggbolag finns det en rad gemensamma fördelar med installation av matavfallskvarn.

  • Förbättrad hygien vid eliminering av matavfall i det egna köket – ingen bakteriebildning, ohyra eller dålig lukt
  • Förbättrad hygien vid eliminering av matavfall kring soptunnor/hus – trevligare boendemiljö och sanitära olägenheter så som råttor, möss, insekter etc. avlägsnas.
  • Möjlighet till minskad sophämtningskostnad – hämtningsintervallen av övrigt avfall kan förlängas då det enbart innehåller nästan enbart torrt material.
  • Höjer den tekniska standarden i köket – roligare att ta hand om disken – kan ge mervärde vid överlåtelse av bostad.
  • Möjlighet till återvinning i form av förnyelsebar energi (framställning, uppsamling och användning av biogas) och minskad deponi – undviker biogas läckage till atmosfären vilket bidrar till ”växthuseffekten”– varje användare bidrar till en bättre miljö.
  • Kompakt konstruktion – kvarnen tar liten plats hängandes under utloppet i en diskho.
  • Inga separata kärl för matavfall behövs längre – mindre yta till soputrymme som istället kan användas till annat.
  • Färre transporter av sopor med sopbilar – minskar utsläpp av bilavgaser, vägslitage och risk för trafikolyckor med stora sopbilar i bostadsområden.
  • Nyttjande av befintligt avloppsystem och reningsverk – ingen investering i alternativt avancerat återvinningssystem för matavfall behövs.

Så fungerar det

Avfallskvarn i genomskärning

Avfallskvarn genomskärning

Vilken avfallskvarn passar för ditt hushåll?

Insinkerator 56

InSinkErator 56

Denna kvarn passar perfekt för regelbunden användning i det mindre hushållet. Som den minsta och lättaste modellen installeras den under diskhon utan att ta upp allt för mycket värdefullt utrymme.

Insinkerator Evolution 100

InSinkErator Evo 100

Denna kvarn har satt den nya standarden. Med sin 2-stegs malning, kraftfulla motor, ljudisolerande hölje och kompakta design har den blivit vår bästsäljare. Maler även tuffare matavfallet så som kycklingben och avokadokärnor.

Insinkerator Evolution 200

InSinkErator Evo 200

Detta flaggskepp lämnar ingen oberörd med sin premiumkonstruktion. Denna modell kännetecknas av sin 3-stegs malningsteknik, kraftfulla turbokrets för ökat vridmoment och tystaste ljudisoleringsteknik. Maler praktiskt taget alla typer av matavfall.

Egenskaper Modell 56 Modell 100 Modell 200
Matning Kontinuerlig Kontinuerlig/satsvis Kontinuerlig/satsvis
Strömbrytare Tryckluftsströmbrytare inbyggd Tryckluftsströmbrytare inbyggd Tryckluftsströmbrytare inbyggd
Quicklock® bajonettfattning Ja Ja Ja
Reverserande malverk Nej Ja Ja
Induktionsmotor Ja Ja Ja
Kraft-förstärkande strömkrets Nej Nej Ja
Malkammarens komponenter Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål
Disklådans hål i diameter 90 mm 90 mm 90 mm
Losstagningsverktyg Ja Ja Ja
Nedmatare/bestickfälla Som tillval Som tillval Som tillval
Vaskpropp Vaskpropp i plast Silkorg i rostfritt stål Silkorg i rostfritt stål
Diskmaskinsanslutning Ja Ja Ja
Höjd 318 mm 312 mm 344 mm
Bredd (diameter) 173 mm 205 mm 234 mm

Egenskaper Modell 56
Matning Kontinuerlig
Strömbrytare Tryckluftsströmbrytare inbyggd
Quicklock® bajonettfattning Ja
Reverserande malverk Nej
Induktionsmotor Ja
Kraft-förstärkande strömkrets Nej
Malkammarens komponenter Rostfritt stål
Disklådans hål i diameter 90 mm
Losstagningsverktyg Ja
Nedmatare/bestickfälla Som tillval
Vaskpropp Vaskpropp i plast
Diskmaskinsanslutning Ja
Höjd 318 mm
Bredd (diameter) 173 mm

Egenskaper Modell 100
Matning Kontinuerlig/satsvis
Strömbrytare Tryckluftsströmbrytare inbyggd
Quicklock® bajonettfattning Ja
Reverserande malverk Ja
Induktionsmotor Ja
Kraft-förstärkande strömkrets Nej
Malkammarens komponenter Rostfritt stål
Disklådans hål i diameter 90 mm
Losstagningsverktyg Ja
Nedmatare/bestickfälla Som tillval
Vaskpropp Silkorg i rostfritt stål
Diskmaskinsanslutning Ja
Höjd 312 mm
Bredd (diameter) 205 mm

Egenskaper Modell 200
Matning Kontinuerlig/satsvis
Strömbrytare Tryckluftsströmbrytare inbyggd
Quicklock® bajonettfattning Ja
Reverserande malverk Ja
Induktionsmotor Ja
Kraft-förstärkande strömkrets Ja
Malkammarens komponenter Rostfritt stål
Disklådans hål i diameter 90 mm
Losstagningsverktyg Ja
Nedmatare/bestickfälla Som tillval
Vaskpropp Silkorg i rostfritt stål
Diskmaskinsanslutning Ja
Höjd 344 mm
Bredd (diameter) 234 mm