NYHETER

En video från en pågående kraftspolning där magnetitfiltret gör sitt för att rensa systemet från ej önskvärda partiklar.

kraftspolning-video