DECENTRALISERAD VENTILATION – GRUNDPRINCIPEN

Decentraliserad ventilation Energy Building

 Grunden i ventilationen är ett par

  • 2 stycken fläktenheter som arbetar tillsammans
  • De växlar riktning var 70 sekund
  • En ventilerar in i bostaden och en ventilerar ut 
  • Inuti varje enhet sitter en keramisk sten som återvinner värmen:
    när luften går ut värms stenen upp, när luften går in värmer stenen upp den 

Värmeåtervinningen

Värmeåtervinningen i systemet bygger på den keramiska stenen som är mycket lämplig för att absorbera och avge energi.
De keramiska värmeväxlarna i varje enhet utnyttjar denna förmåga för att återvinna värmen i frånluften och återge den till inluften.

Värmeåtervinningen blir runt 90% beroende på fläkthastighet.
Ventilationen står normalt för runt 15-25% av värmeförlusten i en bostad.

Placeringen kräver inget utrymme

Ventilationsenheterna monteras i rörkanaler genom bostadens ytterväggar.

Enheterna i grundprincipen – LUNOS E²

De rörliga fläktdelarna kommer från den världsledande tillverkaren av elmotorer och fläktar; ebm-papst >>

Ventilationsenheterna i sin helhet tillverkas i Berlin av LUNOS Gmbh>>

Keramisk sten