DECENTRALISERAD VENTILATION – SYSTEMPRINCIPEN

 

Systemprincip

Många små enheter utgör bostadsventilationen

 

Vårt exempel här ovan visar radhuslägenhet på 3 rum och kök på 74 m².

Istället för ett centralt ventilationsaggregat med kanaler till varje utrymme, så monteras samarbetande fläktenheter i ytterväggarna i de utrymmen som ska ventileras.

 

Vardagsrum, kök och sovrum

  • Fläktenheterna arbetar parvis
  • Sovrumsdörrarna måste ha luftspalt, för luftflöde, vid ändrad fläktriktning skapas en turbulens, utöver den termiska som sker genom att det är olika temperatur på utgående och inkommande luft
  • Om man på grund av ljud eller brandklassning har tätare dörrar så löses detta genom att utrymmet innanför får ett eget par.
  • 1 styrenhet kan styra ett eller flera par fläktenheter
  • Luftkomforten styrs med styrenheten

 

Toalett och våtutrymmen

Dessa ses som egna ventilationszoner och kompletteras med ventilationsenheter med eller utan värmeåtervinning

  • Ren frånluft då yttervägg saknas
  • Fläkten styrs via fuktsensor och strömbrytare vilket säkerställer fukt och lukt