DECENTRALISERAD VENTILATION – DIMENSIONERING

Att dimensionera decentraliserad bostadsventilation

Energy Building dimensionerar ventilationen på två sätt:

  1. Ventilation dimensionerad enligt Boverkets byggregler
  2. Ventilation dimensionerad för att uppnå luftförbättring

1

Ventilation enligt BBR

Ventilationssystem ska utformas för ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m2 golvarea. (1,26 m3/H/M2)

Rum ska kunna ha kontinuerlig luftväxling när de används.

I bostadshus där ventilationen kan styras separat för varje bostad, får ventilationssystemet utformas med närvaro- och behovsstyrning av ventilationen.
Dock får uteluftsflödet inte bli lägre än 0,10 l/s per M2 golvarea då ingen vistas i bostaden och 0,35 l/s per m2 golvarean då någon vistas där.

BFS 2017:5 – BBR 25

2

Ventilation för luftförbättring

En bostad ska upprätthålla den ventilation som fanns när den uppfördes.

Genom åren kan det bli aktuellt att förbättra ventilationen, eller göra åtgärder för att bibehålla ventilationen på den ursprungliga nivån.

Det kan vara att man tilläggsisolerat, bytt värmekälla, eller gjort andra förändringar som påverkar luftomsättningen.

Detta innebär att man dimensionerar ventilationen för att uppnå önskad effekt.

Byggstenen i den decentraliserade ventilation från Energy Building

Grunden i vårt system är LUNOS E². ”E-kvadraten” är två enheter som arbetar tillsammans med tilluft – frånluft med värmeväxling.

Detta par byter flödesriktning med varandra  en gång i minuten, enligt grundprincipen för decentraliserad ventilation.

Keramiska värmeväxlare i varje enhet utnyttjar detta byte för att återvinna värmen i frånluften och återge den till inluften.
Ventilationsenheterna sitter monterade genom ytterväggarna på olika platser i bostaden för bästa effekt.


Läs mer om grundprincipen

LUNOS E2 FTX

LUNOS E²

 1

Dimensionera enligt BBR

Ett par LUNOS E² är tillräckligt för att ventilera upp till 23 m² boyta. 

 Detta är tumregeln för att uppskatta ventilationsbehovet i en bostad för decentraliserad ventilation. 

Oavsett bostadens storlek, så tar man totala boytan, minus ytan för alla sanitetsutrymmen, och delar på 23.

 På resten av denna sida kommer vi visa dimensioneringsexempel enligt kraven från BBR

2

Dimensionera för luftförbättring

Ett par LUNOS E² är tillräckligt för att göra en positiv skillnad i de flesta fall och är en bra början.

Detta par är tillräckligt för att klara byggreglerna för 23 m² boyta.
Då byts all luft ut varannan timme.

Är behovet mindre än så kan man utöka aktionsradien till att låta
ett par arbeta på större yta.

Vårt system ger en enorm valfrihet när det gäller luftförbättring då kunden kan välja systemlösning utifrån behov, ekonomi, att bygga ut det efterhand och så vidare. Man kan prova sig fram helt enkelt.

Givetvis hjälper Energy Building er i resonemanget runt dimensionerad luftförbättring!

På resten av denna sida kommer vi visa dimensioneringsexempel enligt kraven från BBR

De är bra att utgå från!

Att dimensionera decentraliserad ventilation

 Här nedan finns en radhuslägenhet på totalt 74 m².

Så här räknar man:

Tar man bort våtutrymmets yta så har lägenheten 68 kvm boyta.

Boytan delas på 23 kvm ventilationsyta = 2,9

Man avrundar uppåt.

Alltså ska denna bostad ha 3 par av LUNOS E² 

Då ser lösningen ut så här i bostaden

Dimensionering av decentraliserad ventilation

Systemprincip

Bostadsutrymmen

Samtliga bostadsutrymmen får värmeåtervinnande fläktenheter med förutsättning att dörrar har luftspalt eller är tröskelfria.

Om man på grund av ljud eller brandklassning har tätare dörrar så löses detta genom att utrymmet innanför får ett eget par.

Behovet av brandspjäll försvinner helt.

Våtutrymmen

Badrummet på 6 m² får en egen självständig lösning och räknas som en egen ventilationszon.
Det kan innebära ventilationsenhet med eller utan värmeåtervinning.
I detta fallet blev det en frånluftsfläkt eftersom yttervägg saknades vid badrummet.

Våra frånluftsfläktar är behovsstyrda och får sin luft genom E²:orna.


Läs mer om systemprincipen

Här är några fler exempel på dimensionering

1 rum och kök

Boytan säger oss att ett par LUNOS E² är tillräckligt.

Våtutrymmet får en kanalansluten frånluftsfläkt.

Dimensionering av decentraliserad ventilation med Energy Building

2 st lägenheter med 1 rum och kök

Detta är i samma byggnad. Varje 1:a får varsitt eget par.
Varje våtutrymme får varsin kanalansluten frånluftsfläkt.

Man slår alltså inte ihop två närliggande små ytor och låter dem dela på enheter.

Genom att varje lägenhet, oavsett storlek, får sin egen ventilation så höjs komforten för bostadsinnehavaren.

Detta lämnar även brandcellerna intakta vilket underlättar både konstruktion och förvaltning.

Dimensionering av decentraliserad ventilation med Energy Building

2 rum och kök

Här gav dimensioneringsformeln svaret att det behövdes två par.

Våtutrymmet fick en kanalansluten frånluftsfläkt.

Dimensionering av decentraliserad ventilation med Energy Building

2 rum och kök – annan variant

Dimensioneringsformeln gav svaret att det behövdes 3 par.

Till våtutrymmet valde man hybridenhet, LUNOS EGO, som kan arbeta både med värmeåtervinning och som frånluftsfläkt.
Denna enhet kräver placering i yttervägg, vilket det fanns möjlighet till i denna bostaden. 

Dimensionering av decentraliserad ventilation med Energy Building

Villa med öppen planlösning

Här blev det 6 par som krävdes.

På denna skiss ser man även hur beställaren har valt att strategiskt dela upp olika ytor.

Ventilationsytorna får varsin styrpanel så att de kan styras på 3 olika sätt vid ett och samma tillfälle:

  • Tystare i sovrummen samtidigt som
  • köksområdet kan gå på fullventilation medan
  • vardagsrummet har en pågående kallventilation.

Samtliga våtutrymmen utrustades med varsin behovsstyrd LUNOS Silvento. 

Dimensionering av decentraliserad ventilation med Energy Building